Najnowszy

Zapraszamy na szkolenia otwarte

Serdecznie zapraszamy Państwa do zakupu dla siebie lub swojego zespołu miejsc w zbliżających się programach rozwojowych: Inspektor i menedżer ds. Świadomości molestowania seksualnego - edycj

Czytaj więcej...

Dotacje europejskie na szkolenia

admin 05.06.2018

Spis projektów, które dostaną pomoc publiczną w przyszłym roku:

E-administracja warunkiem rozwoju Polski. wzmocnienie konkurencyjności przedsiębiorstw z wykorzystaniem innowacyjnych modeli referencyjnych procesów administracji publicznej.

Całościowe uproszczenie aktualnego modelu realizacji usług handlowych pomiędzy Fruitland Sp. z o.o. a partnerami biznesowymi poprzez zaimplementowanie od a do Z modelu mobilnego typu B2B

Budowa e-usługi AccoWorkers - narzędzia do optymalizacji wielopoziomowego zarządzania obiektami zakwaterowania pracowniczego opartego o integrację systemów Business Intelligence oraz e-Commerce.

Kompletne opracowanie i wdrożenie modelu B2B integrującego zarządzanie procesami biznesowymi między Kancelarią Łebkowski Kopczyński Radcowie Prawni sp.j. a jej partnerami biznesowymi

Budowa modelu SELPRO - integrującego system magazynowy wnioskodawcy (dystrybutora sprzętu komórkowego) z systemami magazynowo-sprzedażowymi Partnerów (detalistów)

DEMETER-zaimplementowanie od a do Z procesu integrującego procesy organizacyjno-finansowe polegającego na elektronicznej wymianie danych w zakresie zarządzania czasem, zleceniami, projektami w toku, fakturowaniem, windykacją, kosztorysowaniem i bazą poddostawców.

Działania informacyjne i promocyjne Instytucji Pośredniczącej (Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji) oraz Instytucji Wdrażających (Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości oraz Władzy Wdrażającej Programy Europejskie) realizowane w ramach 7 i 8 osi priorytetowej PO IG.

eNegocjator - e-usługa umożliwiająca prowadzenie negocjacji handlowych pomiędzy wieloma partnerami biznesowymi, w czasie rzeczywistym przy użyciu sieci Internet.|Integracja procesów biznesowych grupy Kotrak Bis Irena i Andrzej Kurdziel Sp.j. i przedsiębiorstw współpracujących poprzez wdrożenie kompleksowego procesu B2B.

Teleinformatyczna platforma planistyczna i dystrybucyjna klasy B2B dla optymalizacji i automatyzacji procesów biznesowych pomiędzy Firmą ANETA GRYLA FIRMA HANDLOWO USŁUGOWA CASMIR a jej partnerami i kontrahentami.

Meeting.pl - innowacyjna e-usługa zautomatyzowanej współpracy pomiędzy organizatorami konferencji, spotkań biznesowych i eventów a obiektami konferencyjnymi.

Modernizacja budynku oraz infrastruktury badawczej Instytutu Farmakologii PAN w Krakowie w celu utworzenia innowacyjnych pracowni naukowych badań mózgu

Ochrona własności przemysłowej w zakresie sposobu wytwarzania polimeru siarkowego w modyfikacji rozpuszczalnikowej siarki odpadowej oraz sposób wytwarzania lepiszcza asfaltowopolimerowego granulowanego i betonu siarkowego z udziałem polimeru siarkowego otrzymanego w modyfikacji rozpuszczalnikowej siarki odpadowej

Zaprojektowanie i wdrożenie unikatowej e-usługi polegającej na automatycznym badaniu opinii użytkowników sieci Internet wraz z semantyczną ekstrakcją informacji opartą o algorytmy sztucznej inteligencji - Mobuzzer.

Zaprojektowanie Planu Rozwoju Eksportu dla firmy Przedsiębiorstwo Handlowo Produkcyjno Usługowe TA-NO Tadeusz Nockoski w celu rozwoju działalności eksportowej.

Platforma B2B wspomagająca współpracę spółki Media Bielsko z partnerami biznesowymi w zakresie usług publikacji danych i reklamy w oparciu o portale internetowe.

Portal internetowy dla poszukujących i oferujących usługi w zakresie serwisów technicznych z możliwością zlecania i administrowania zgłoszeń awaryjnych

Rozbudowa sieci światłowodowej Serv-net o nowe lokalizacje dostaw Internetu szerokopasmowego - miejscowości zagrożone cyfrowym wykluczeniem w powiatach: żnińskim, mogileńskim i inowrocławskim.

Wdrożenie bazodanowej platformy internetowej synergian.pl, umożliwiającej automatyczne kojarzenie zleceniodawców i zleceniobiorców oraz wieloparametrową ocenę przebiegu zlecenia.

Stworzenie i zaimplementowanie od a do Z platformy internetowej świadczącej kompleksową elektroniczną usługę w zakresie wsparcia projektowania przestrzeni użytkowej w formacie 3 D.

Zaprojektowanie innowacyjnej e-usługi polegającej na rachunku efektywności kosztów inwestycyjnych na system energetyczny w budownictwie indywidualnym wraz ze wskazaniem optymalizacji.

Opracowanie internetowego serwisu przetargowego, którego cechą charakterystyczną jest generator zapytań ofertowych z pre-definiowanymi pozycjami zakupowymi oraz generator ofert.

Wdrożenie MultiCAD ABW - inteligentnego narzędzia wymiany danych między systemami ABW oraz jej Partnerów - Producentów i Projektantów, korzystających w procesie projektowania z cyfrowego modelu 3D

Zaprojektowanie nowoczesnego serwisu zdalnego Fachowcy24 upraszczającego proces zamawiania oraz przyjmowania zleceń na rynku lokalnych specjalistów / fachowców.|Zaprojektowanie platformy klasy B2B w przedsiębiorstwie Poznańskie Centrum Finansowe Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, w celu automatyzacji modeli biznesowych z partnerami.

Opracowanie usługi elektronicznej udostępniania zasobów informacji branżowych z dziedziny wystroju wnętrz oraz skutecznej wymiany tych informacji podmiotom działającym na tym rynku

Wstępne opracowanie modelu B2B do zarządzania projektami w celu zoptymalizowania procesów biznesowych pomiędzy BSSG Sp. z o.o., ValueTank Sp. z o.o. oraz firma zagraniczną APOS SYSTEMS INC.

Formalne zgłoszenie ochrony prawnejw kraju i za granicą oraz komercjalizacja wynalazku Sposób wiązania lipopolisacharydów bakteryjnych do fazy stałej opracowanego w Instytucie Immunologii i Terapii Doświadczalnej PAN przez T. Lipińskiego, J. Rybka, A. Gamiana.

Formalne zgłoszenie ochrony prawa własności przemysłowej dla wynalazku pt. Sposób sterowania urządzeniami elektrycznymi, w szczególności lampami oświetleniowymi, system sterowania urządzeniami elektrycznymi, w szczególności lampami oświetleniowymi, sposób sterowania lampami oświetleniowymi oraz lampa oświetleniowa na terytorium UE, Chin i USA.

Wdrożenie dedykowanego systemu IT typu B2B w firmie ArtKaem w celu usprawnienia modeli zachodzących pomiędzy Wnioskodawcą a partnerami biznesowymi oraz kompleksowego narzędzia wspierającego pracę aptek udostępnianego w formule SaaS.

Wdrożenie dedykowanego, modułowego systemu informatycznego B2B w przedsiębiorstwie Medisines w celu usprawnienia modeli B2B zachodzących między Medisines, a przedsiębiorstwami partnerskimi

Wdrożenie w pełni nowatorskiego modelu B2B w celu automatyzacji modeli biznesowych w zakresie działalności sprzedażowej w branży profesjonalnych kosmetyków

Wdrożenie nowoczesnej i praktycznej technologii wykonywania na gotowo (near-net-shape) odlewów ciśnieniowych radiatora procesu sterowania Start-Stop do samochodów osobowych|Wdrożenie modułowego procesu telekomunikacyjnego B2B w przedsiębiorstwie MKM s.c. w celu usprawnienia modeli B2B zachodzących między MKM, a przedsiębiorstwami partnerskimi.

Wdrożenie nowej technologii wytwarzania elementów konstrukcyjnych wyposażenia przenośnego i stałego pomieszczeń oraz obiektów mieszkalnych szansą na zwiększenie innowacyjności i konkurencyjności przedsiębiorstwa Nowoczesne Meble.

Wdrożenie nowoczesnego procesu B2B zwiększającego efektywność współpracy pomiędzy Spółką IDEALSAD, a jej partnerami biznesowymi poprzez automatyzację wymiany danych

Wdrożenie rozwiązania telekomunikacyjnego typu B2B integrującego system grupy Słowik Sp. z o.o. z systemami firm partnerskich, w zakresie elektronicznej wymiany danych i informacji.

Wdrożenie systemu digitalizacji akt postępowań przygotowawczych oraz utworzenie lokalnych i centralnego repozytorium akt w postaci cyfrowej w powszechnych jednostkach organizacyjnych prokuratury

Wdrożenie procesu klasy B2B integrującego zarządzanie procesami zachodzącym pomiędzy przedsiębiorstwem Techkom Elektronik Sp. z o.o. i jego partnerami.

Uruchomienie i upowszechnienie automatyzacji procesów biznesowych pomiędzy wnioskodawcą a Partnerami Orlen Projekt S.A. i Skanska S.A., poprzez Aplikację integrujacą systemy informatyczne partnerów DATCC

Wsparcie na uzyskanie ochrony autorskiejwynalazku: Metoda usprawnienia systemów monitoringu przez równoległe przesyłanie video i informacji o ruchu wykrytym w tym video”.

Wytworzenie systemu elektronicznej komunikacji branży zoologicznej, zintegoowanej w narzędzia umożliwiające wszechstronną wymianę danych pomiędzy partnerami biznesowymi.

wzmocnienie konkurencyjności spółki WIKO Company w wyniku realizacji nowej inwestycji, prowadzącej do poszerzenia oferty produktowej o innowacyjne meble dostosowane do osób niepełnosprawnychTagi: